JCCHCE Services

“Attention Members”

You will not lose your MassHealth coverage during the COVID-19 national emergency

If you have received a notice in the mail that your coverage is ending on or after March 18, your coverage is protected and will not end during the national emergency. You do not need to send in any additional paperwork to keep your coverage.

Dear Clients of Massachusetts Health Connector our office is currently closed, but you can reach us by email at jcchceeverett@gmail.com or over the phone at (617) 394-2414 or (617) 544-7306

**********We are available to help you********

Please, if you leave a message, don’t forget to say your name and your phone number so we may return your call


Caros clientes do MassHealth/Massachusetts Health Connector nosso escritório está fechado no momento, mas você pode entrar em contato conosco pelo e-mail jcchceeverett@gmail.com ou pelo telefone (617) 394-2414 ou pelo telefone (617) 544-7306.

********Estamos à disposição para ajudá-lo.********

Se você deixar uma mensagem, não esqueça de dizer seu nome e numero de telefone para que possamos retornar sua ligação.


Efikasimedyatman, a pati 18 Mas 2020 MassHealth ap asire pwoteksyon tout moun kigen Medicaid, epi tout manm sa yo deja apwouve pou jwenn pwoteksyon  pandan epidemi COVID-19 ki se yon ijansnasyonal epi sèvis pwoteksyon sa ap pwolonje pandan 1 mwa apre peryòd epidemi anfini. Pwoteksyon sa ap ka fini sèlman si, yon kliyan deside koupe plan li anpou li pa elijib ankò ou byen si, kliyan sa pa abite nan eta Massachusettsankò. Pa gen okenn kliyan kap pèdi kouvèti oubyen pèdi nan benefis yo abityeresevwa pou okenn lòt rezon 

Piga okenn kliyanokipe mesaj yo wè sou ekran yo oubyen avi yo te resevwa ki di pwoteksyon yo apfini nan dat 18 mas 2020, pa gen okenn chanjman kap fèt nan pwoteksyon yo.Kliyan sa yo pa menm bezwen voye  dokimanpou kenbe pwoteksyon yo, nap pran mezi nesesè pou asire pwoteksyon tout kliyan sayo rete aktif.

***Nou disponible pou ede***